Therapie Honden
Animal Assistence Therapy (AAT)

IACP is trots op haar hulphonden divisie en richt zich erop dat zij in de nabije toekomst een rol zal kunnen vervullen als bemiddelaar tussen honden professionals en onderwijs- en gezondheids instellingen die gebruik willen maken van honden bij hun werk. De International Association of Canine Professionals is een organisatie die open staat voor alle honden professionals en gericht op het handhaven van de hoogste kwaliteitsnormen binnen haar ledenbestand.
Momenteel zijn er in de Verenigde Staten drie nationale therapiehonden organisaties en honderden kleine groepen die allen los van elkaar protocollen opstellen en beleid formuleren voor therapiehonden programma’s. De meeste van deze groepen hebben hun eigen certificatie ontwikkeld. De IACP Therapie Honden Divisie heeft geen aansluiting bij deze afzonderlijke groepen, maar biedt haar leden een overzicht van de mogelijkheden binnen het therapie hondenveld en ondersteunt diegenen die een honden therapie organisatie zoeken om zich bij aan te sluiten. Daarnaast brengt IACP honden professionals in contact met erkende therapie honden professionals zodat zij met elkaar verantwoorde en erkende therapie honden programma’s kunnen opzetten.
Dieren therapie is een groeiend vakgebied in de gezondheidszorg. Ook vroeger maakte men al gebruik van dieren, zoals bijv in 1919 toen het  St. Elizabeth’s Hospital in Washington DC dieren (inclusief honden) gebruikte bij haar geestelijke gezondheidsprogramma’s. De populariteit van dieren therapie werd in de zeventiger zeer populair toen wetenschappelijk bewezen werd welke gunstige werking er van een dergelijke aanpak uitging. Tijdens deze periode ontstonden er verschillende vrijwilligers organisaties op dit gebied.  In 1976 richt Elaine Smith Therapy Dogs International op, de oudste  geregistreerde  therapie honden organisatie in de Verenigde Staten. Vanaf dit moment ishet aantal therapiehonden organisaties gestaag gegroeid.
Omdat de rol van de therapiehond door de jaren heen veranderd is is er soms verwarring wat therapiehonden kunnen en zouden moeten doen. In 2004 is de IACP gestart met haar ‘Therapy Dog Division’ met als doel  de zee van kennis die vrijwilligers en de verschillende groepen door de jaren heen vergaard hebben te bundelen en te delen met geinteresserden.

Werken met Therapiehonden
Introductie en overzicht van gewenste vaardigheden
Werken met een therapiehond geeft enorm veel voldoening. Belangrijk is om goed in de gaten te houden dat bijzondere eisen gesteld worden aan de complexe relatie tussen jou, de hond en je cliënten:
Allereerst dient de gezondheid en de geschiktheid van de hond vastgesteld te worden door een dierenarts en hondengedragsexpert.
U dient te weten welke eisen er aan u en aan de hond gesteld worden. Veel honden therapie organisaties werken met evaluatie formulieren om de geschiktheid van beide te kunnen bepalen. Als voorbereiding hierop geven wij u hier een overzicht van basis voorwaarden.


Talent en vaardigheden van de hond
De hond dient bereid te zijn om contact te maken met mensen die hij niet kent. De meeste organisaties hanteren als leeftijdsnorm 1 jaar.  Andere voorwaarden waaraan de hond moet voldoen: 
•    De hond dient in het bezit te zijn van een bewijs van algehele gezondheid en hij moet vrij van parasieten zijn.
•    Hij dient schoon en verzorgd te zijn inclusief nagels en tanden.
•    Hij moet zich normal gedragen in de buurt van rolstoelen, looprekken en zuurstopapparaten.
•    De hond dient de volgende basis commando’s te gehoorzamen ook al zijn er allerlei andere prikkels om hem heen:
   o    Zit, lig en blijf
   o    Aan de lijn lopen zonder te trekken
•    Hij dient mensen beleefd te begroeten (zonder te springen) en zich rustig te laten aaien.
•    Hij dient rustig te reageren op andere honden.
Voorbereiding
Vertrouwen is de basis van een goede relatie met uw hond. Daarnaast is een goede socialisatie  even belangrijk, en dient de hond ongevoelig gemaakt te worden voor vreemde geluiden, geuren en situaties. Tips om u hierop voor te bereiden zijn:
•    Volg een basisgehoorzaamheidscursus met je hond en/of een cursus voor therapiehonden
   o    Zoek een trainer die u als voorbereiding kan helpen om de lichaamstaal en stresssignalen van      de hond te leren lezen en herkennen
   o    Zoek een cursus waarin de hond getraind wordt met vreemde objecten, geluiden en geuren
   o    Overweeg om een gehoorzaamheidscertificaat te behalen met uw hond
•    Neem de hond naar zoveel mogelijk vreemde situatie toe waar veel mensen zijn - socialisatie, socialsatie, socialisatie
•    Kijk of u mee kunt lopen met een al werkend therapieteam 
•    Bezoek uw werkgebied, zonder de hond, zodat u een idee krijgt van de omgeving. Bekijk de situatie vanuit het perspectief van de hond
•    Netwerk met reeds werkzame  teams – in uw omgeving, en via IACP
•    Lees IACP schrijvers’ Therapy Dogs Today, Their Gifts, Our Obligation van Kris Butler en Volunteers Wanted van Mary Burch. Te verkrijgen via de IACP sponsor www.4mDogBooks.com.

Vaardigheden van de hondenbegeleider
De hondenbegeleider dient het leuk vinden om met mensen om te gaan, hij dient vriendelijk en beleefd te zijn en goede manieren te hebben. Hij of zij dient:
•    Goed kunnen luisteren
•    Kunnen communiceren met verschillende sort mensen (leeftijd, sexe, cultuur etc)
•    Kunnen werken volgens de regels van vertrouwelijkheid
•    Kunnen omgaan met gehandicapten en rolstoelen en het jargon aangaande mensen met handicaps kennen
•    Op de hoogte zijn van medische en zoönotische  hygiëne regels
•    Altijd alert zijn naar de hond toe en er voor zorgen dat de hond ten alle tijden onder appèl staat
•    De hond ondersteunen bij het uitvoeren van haar of zijn taken
•    De hond prijzen voor goed gedrag en corrigeren op ongewenst gedrag
•    Stress signalen van de hond herkennen en hierop kunne reageren zodat de hond kalm wordt

********
De International Association of Canine Professionals (IACP) is de poort naar succes voor Animal Assistance Therapy werkers. Wij zijn de organisatie als het gaat om het vertegenwoordigen van alle disciplines binnen de hondenberoepsgroepen op een international niveau. We staan voor professionalisme, integriteit, kwaliteit en de hoogste normen en waarden binnen de hondenbranche.

Wanneer u een succesvolle bedrijfsvoering nastreeft als Hondentrainer, Hondentrimmer, Pensionhouder, Dierenarts(assistent), Hondenuitlaatbedrijf, Hondeneigenaar, of Hondenbenodigdheden specialist
Wordt lid van de leidende Vereniging voor Professionals
Ondersteuning, Educatie en Netwerken met Collega Professionals

LidmaatschapsInformatie en Aanmeldingsformulieren

Vind een Hondentrainer of Professional in uw omgeving  (klik hier)

Klik hier om lid te worden van de International Association of Canine Professionals
op Facebook- Be a fan of IACP
.Als professionele branche organisatie is de International Association of Canine Professionals actief op het gebied van educatie, promotie, ondersteuning en samenwerking binnen de hondenberoepen. Met ons snel groeiende ledenbestand zijn wij de enige internationale organisatie die alle disciplines binnen de hondenbranche vertegenwoordigt en die de voorwaarden schept zodat haar leden kunnen communiceren en samenwerken met collega professionals in alle hondenberoepen wereldwijd. Gemeenschappelijke factor tussen al onze  leden is dat iedereen werkt volgens de IACP gedragscode.
 
De IACP is de poort naar meer succes voor Professionals die met Therapiehonden werken en die willen leren van- en netwerken met collega professionals uit de hondenwereld.

VOORDELEN

Ondersteuning bedrijfsvoering
•    Ondersteuning bij uw bedrijfsvoering en ondersteuning bij vragen ten aanzien van honden issues.
•    Bijschrijving op de ledenlijst op de  IACP Website. Hiermee kunt u uw bedrijf promoten en kunt u gevonden worden door consumenten.
•    Kortingen op hondenproducten en gerelateerde diensten.
•    Publiciteit  via nieuwsbrieven en media interviews.  
•    Advies en ondersteuning op het gebied van scholing en cursussen.
•    Hulp bij het ontwerpen van visitekaartjes en brochures.
•    Hulp bij de opbouw van uw bedrijf door top professionals uit het veld.
•    Vergroting van het vertrouwen van uw klanten en consumenten door lidmaatschap van een erkende international organisatie.

Netwerken
•    E-Mail Forum – ten behoeve van het netwerken tussen de leden.
•    Jaarlijkse Informatie en Educatie Conferentie met leidende international professionals.
•    De mogelijkheid om een regionale groep op te zetten zodat  netwerken, ondersteuning en scholing op een regionaal niveau toegepast kunnen worden.
•    Gespecialiceerde secties – Therapy Dogs and Working K-9s

Educatie
•    Praktische certificatie  waarbij de Accreditatie gebaseerd is op ervaring, expertise en kennis. De IACP  verplicht niet tot bepaalde methoden, technieken of instrumenten
•    Kwartaal Magazine – SafeHands Journal, een goede informatiebron.
•    Ondersteuning van het hoofdkantoor- Ervaren honden Professionals
•    Scholing – workshops en seminars

De IACP is een groep professionals met een open instelling en een gebalanceerde aanpak.  Binnen ons ledenbestand zijn professionals te vinden met een grote variatie aan methoden, aanpakken, equipement en producten.

De organisatie laat haar leden vrij in de keuze van methodiek en zal uw aanpak nooit veroordelen. Wij zijn inclusief niet exclusief. IACP is de enige organisatie die alle hondenprofessionals van alle verschillende disciplines vertegenwoordigt en verenigt. Wilt u meer weten of een bijdrage leveren aan deze groep?  Join today.
De vereniging voor:
HONDEN TRAINERS
HONDEN TRIMERS
PENSIONHOUDERS
DIERENARTSEN/ASSISTENTEN
HONDENOPPASSERS
HONDEN EIGENAREN
HONDENSPEIAALZAKEN
& ALLE ANDERE HONDEN PROFESSIONALS

Home   |   Vind een Professional   |   Contact